Vés al contingut (premeu Retorn)

La mitjana d’edat de la població del municipi no supera els 40 anys

per Comunicació darrera modificació 26/04/2018 12:55
Santa Perpètua de Mogoda té un total de 25.574 habitants

Santa Perpètua de Mogoda és una població jove. Dos de cada deu residents tenen menys de 16 anys i la mitjana d’edat del conjunt del municipi se situa en 39,8 anys, segons les dades publicades a l’Informe demogràfic de la Regidoria de Desenvolupament Local i l’Observatori socioeconòmic de l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC).

L’any 2017 el municipi comptava amb un total de 25.574 habitants, dels quals 12.900 són homes i 12.674, dones. A diferència del conjunt de la comarca, Santa Perpètua de Mogoda no creix en habitants. L’informe apunta que la variació del nombre total de residents entre el 2016 i 2017 no arriba a vint habitants, segons dades de l’IDESCAT. Si es comparen amb els darrers deu anys, entre 2007 i 2017 el municipi va registrar un increment del 9,1%, xifra que va suposar un augment de 2.131 habitants, tot i que els increments més destacats de la darrera dècada van tenir lloc entre els anys 2007 i 2009.

Tot i que la mitjana d’edat no arriba als quaranta anys, el document apunta que Santa Perpètua perd població en edat de treballar i guanya gent gran. Al darrer any, el nombre de persones en edat de jubilació va crèixer en 120 i ja són 3.633 les que superen els 65 anys. “Si no hi ha una compensació per factors migratoris, la piràmide poblacional del municipi s’anirà envellint”, apunta Desenvolupament Local que recorda que entre 2002 i 2011 naixien més de 300 nadons cada any i “des de l’any 2013 que es redueixen el nombre de naixements” i que “la darrera dada de referència que tenim és de l’any 2016 quan van néixer un total de 213 nadons al municipi”. Actualment, al municipi es produeixen 35 naixements per cada 1.000 dones en edat fèrtil, de manera que la taxa general de fecunditat se situa per sota de les xifres de la província de Barcelona, que registra a 39,4 naixements.

D’altra banda, el moviment migratori tampoc suma habitants. L’any 2016 van arribar al municipi 1.208 nous residents, provinents de dins i de fora de l’Estat, i paral·lelament, va deixar la població un nombre similar de persones. “A nivell de població nouvinguda, sobretot, s’ha reduït el nombre de persones que venen de la resta de l’Estat, perquè el nombre de nous residents estrangers ha crescut per tercer any consecutiu”, asseny­ala la Regidoria que indica que les nacionalitats estrangeres suposen un 11% de la població. Les més comuns del municipi són la marroquina, amb 525 persones; la romanesa, amb 137; i la xinesa, amb 112 veïns.

L’informe íntegre de l’Observatori socioeconòmic es pot consultar en aquest web municipal. (pdf)