Vés al contingut (premeu Retorn)

Usuaris de la Deixalleria

per Ana Ruiz darrera modificació 19/01/2017 13:24

El servei de deixalleria, com a part integrant de la recollida selectiva de residus municipals, pot ser utilitzat per:

    • Els ciutadans en general
    • Comerços, oficines i serveis


Les indústries no poden ser usuàries d'aquest servei ja que tenen els seus propis mecanismes establerts a través dels gestors autoritzats.

La prestació d'aquest servei es fa de forma gratuïta per als usuaris particulars o ciutadans.

Tant els usuaris, com el personal responsable de la gestió han de tenir cura d'unes normes bàsiques pel que fa a la gestió dels residus:

    • Els usuaris han de facilitar la màxima informació al personal de la deixalleria sobre les tipologies de residus que porten, en especial pel que fa als residus municipals especials (pintures, vernissos, bateries, olis minerals...). També cal que segueixin les indicacions del personal de cara a dipositar els residus en el contenidor o recipient corresponent.
    • El personal responsable de la deixalleria ha d'informar als usuaris del lloc on dipositar els residus, i pel que fa als residus municipals especials s'ha d'encarregar de dipositar-los personalment en el magatzem de la deixalleria classificats en els corresponents grups.


Tots els usuaris hauran de obtenir la targeta digital tot aportant les dades personals i registre cadastral al servei de deixalleria o a l’OAC Oficina d’Atencio a la Ciutadania.

Disposar de targeta digital d’usuari li dona dret a portar residus admesos a la deixalleria, a aconseguir una bonificació en el rebut de les escombraries i a fer us del servei Reutilitzar.