Vés al contingut (premeu Retorn)

Habitatge convida a la ciutadania a fer propostes per a l’Ordenança de pisos buits

per Comunicació darrera modificació 08/05/2017 14:36
Fins al 10 de març es podran fer aportacions mitjançant un formulari en aquest web municipal

L’Ajuntament ha obert aquest divendres 24 de febrer i fins al 10 de març un procés de consulta pública a través d'aquest web municipal per tal que la ciutadania pugui realitzar aportacions per a la redacció d’una nova Ordenança reguladora sobre la verificació d’habitatges buits. El Consistori està treballant en aquest nou reglament municipal amb l’objectiu de mobilitzar els immobles que es troben desocupats els últims dos anys i que en la seva gran majoria són propietat d’entitats financeres i grans tenidors. El primer tinent d'alcalde i regidor d'Habitatge, Joan Alcántara, ha explicat que aquest és un dels nous projectes estratègics de la Regidoria d’Habitatge.

El regidor ha explicat que l’Ajuntament va impulsar un estudi sobre habitatges buits que ha permès identificar un total de 132 a data de gener de 2016. Segons l’estudi, realitzat per una empresa auditora i subvencionat per la Diputació de Barcelona, Santa Perpètua presenta la singularitat de disposar de pocs habitatges fet que repercuteix en els costos dels lloguers. En aquest sentit, el regidor ha manifestat que hi ha una gran necessitat de dinamitzar els habitatges buits per poder activar polítiques en consonància amb la realitat i les necessitats actuals. Alcántara ha detallat que el nombre d’habitatges buits detectats correspon a l’1,3% del parc total net estimat, que se situa prop dels 10.000 habitatges, “una xifra molt baixa comparada amb dades d’altres municipis”. També ha destacat que, segons la titularitat, l’estudi apuntava, dels pisos buits detectats, només divuit són de propietat particular, mentre que la resta, 114, són de titularitat d’entitats financeres, promotores i ens públics.

Davant d’aquesta situació, Joan Alcántara ha explicat que “l’Ajuntament ha pres la decisió de proposar als tenidors habitatges mesures de foment i incentivar que aquests estiguin ocupats”. En aquest sentit, el regidor ha manifestat que “l’habitatge és un dret fonamental i té una funció social” i ha recordat que “els propietaris, a més del deure de mantenir, tenen l’obligació de tenir els pisos ocupats ja sigui per ells mateixos, per familiars o persones alienes, però no poden estar buits”. També ha indicat que s’entén per habitatge buit aquell que roman desocupat durant un termini superior a dos anys. Per a la mobilització d’aquests habitatges, l’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona ha iniciat la redacció d’una Ordenança municipal. Aquest document ha de regular el procediment que ha de seguir l’Ajuntament per detectar l’existència d’habitatges buits i requerir al propietari la mobilització dels mateixos.

El regidor ha explicat que la nova legislació sobre procediment administratiu de les administracions públiques estableix la necessitat d’incorporar el tràmit de consulta pública prèvia en els processos d’elaboració de les normes municipals, reglaments i ordenances i ha detallat que el Consistori ha volgut anar més enllà de la norma i obrir un petit procés de consulta a la ciutadania a través del web municipal. Allà, des d’aquest divendres 24 de febrer i fins al dia 10 de març, la ciutadania trobarà un lloc específic on s’exposaran les línies principals i una memòria sobre alguns dels aspectes que hauria de recollir la futura ordenança, a més del qüestionari web on podran contestar tres preguntes relatives a quines són les principals problemàtiques que, com a ciutadà, detecta de cara a la lluita contra els habitatges buits; els aspectes que creu prioritaris dels objectius que es plantegen a la memòria; i realitzar les aportacions i suggeriments que consideri. El formulari, que s’emplena de manera anònima, també inclou els apartats de sexe, edat i barri, per motius estadístics amb l’objectiu de realitzar una petita memòria explicativa dels resultats. Les aportacions de la ciutadania en aquesta consulta es recopilaran i es tindran en consideració en la redacció de la nova Ordenança.

 

Consulta pública Ordenança