Vés al contingut (premeu Retorn)

El pressupost municipal per a 2019 puja als 33,6 milions d’euros, un 3,5% més que enguany

per Comunicació darrera modificació 27/12/2018 11:13
L’atenció a les persones, el foment de l’ocupació i l’optimització dels recursos públics i contenció de la despesa són els eixos del darrer pressupost del mandat

El Ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va aprovar aquest dijous dia 20, en la sessió ordinària del mes de desembre, el pressupost municipal del proper exercici que ascendeix a 33,6 milions d'euros. La proposta va comptar amb el vot favorable de l'equip de govern (ICV-PSC) i del grup d'ERC; l'abstenció de la CUP i la PCCA, i el vot en contra de Ciutadans.

El pressupost s'incrementa un 3,55% en relació al d'aquest any 2018. En números absoluts es tracta d'una xifra d'1,1 milió d'euros més. L'empresa municipal Mogoda Serveis disposarà d'un pressupost de 4.258.834,46 euros, mentre que el Consorci Urbanístic de Can Filuà té un import de 13.000 euros fins a la celebració del Consell General.

El regidor de Serveis Econòmics, Albert Ortiz, ha explicat que l'objectiu és garantir tots els serveis municipals i donar compliment a totes les accions i polítiques del programa de Govern d'aquest mandat, que finalitzarà el mes de maig. L'edil va afirmar que el detall d’aquest pressupost reflecteix "tot allò que hem anat defensant dia rere dia i que podríem resumir en el següent: ingressos i despeses ajustades per tal de desenvolupar unes polítiques progressistes i d’esquerres que vetllen per les persones: foment de l’ocupació, millora dels nostres barris i dels seus equipaments, uns serveis de neteja i de recollida de residus plenament municipalitzats i de qualitat, polítiques d’igualtat, de solidaritat i de cooperació internacional, educació, esports, comerç i benestar de la nostra gent gran, polítiques específiques per als joves i millorant l’atenció a tots i a totes els nostres ciutadans que això ho requereixen mitjançant els nostres serveis socials cada cop mes i mes eficaços. En definitiva, un pressupost progressista i d’esquerres en la línia dels anteriorment aprovats en aquesta legislatura".

Per àrees, Presidència i Desenvolupament Local experimenta un increment del 8,63% respecte 2018 amb una dotació total de 6.914.990.98 euros; també s'incrementa la dotació a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat en un 7,29% fins arribar als 5.272.017,94 euros, i Ciutadania i Promoció Local que, amb una dotació de 9.962.816.71 euros, s'incrementa un 6,15% respecte 2018. Per últim, l'Àrea d'Organització i Economia experimenta una reducció del 2,78% amb un dotació total d'11.525.788,14 euros per a l'exercici 2019.

El regidor de Serveis Econòmics va destacar l'augment de la despesa destinada al suport social a les famílies i a la consolidació de l'Escola Municipal de les Arts i va detallar que les novetats més rellevants per àrees es podrien resumir en l'augment dels recursos de personal destinats a Recursos Humans i per a la despesa en eines de gestió; en increments rellevants a Urbanisme i Habitatge destinats a una millora del suport tècnic; i a un augment força important en Seguretat i Ordre Públic superior als 300.000 euros fruit de la destinació de diversos agents a l’Escola de Policia de Catalunya i, per tant, a la seva substitució durant el període que duri l’esmentat aprenentatge.

Pel que fa als ingressos, el pressupost preveu un total de 33.711.360,45 euros. El seu increment segons va detallar Albert Ortiz es deu a l’augment del 2,20% en els impostos i taxes municipals corresponent a l’Índex de Preus de Consum (IPC) i a la previsió realitzada en funció de l’evolució d’altres impostos variables com és el cas de l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, les plusvàlues, que augmenta en 100.000 euros. També s’incrementen els ingressos procedents de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) pressupostats per al proper any en 4.541.640,52, 340.000 euros més que l’any 2018; i la participació en els impostos de l’estat (PIE), amb un total de 5.820.000 euros, i un increment respecte l’actual exercici de 100.000 euros.


En relació a Mogoda Serveis, va destacar la disminució de l’aportació de l'Ajuntament de 100.000 euros respecte a l’any 2018 fruit de la municipalització plena del servei de recollida de residus i que "esperem que en un futur molt proper encara sigui més elevada la disminució de costos".

Pel que fa a la plantilla de personal, el regidor de Serveis Econòmics i Organització va detallar que estarà composta per un total de 396 places, 161 de les quals estan vacants sense cobrir definitivament, i 29 per extingir.

L'alcaldessa, Isabel Garcia, va tancar el debat i va afirmar que el pressupost municipal "és una de les decisions més importants i determinants de l’acció política de l’Ajuntament" i va recordar que el pressupost per al 2019 és 3,2 milions superior al del 2015. L'alcaldessa va destacar que el pressupost expressa “bon govern, serietat, estabilitat i suficiència econòmica per poder seguir prestant uns serveis de qualitat a la nostra ciutadania en tots els àmbits de l’actuació municipal” i va afegir que reflexa el compromís dels tres objectius prioritaris del Pla de Mandat: atenció a les persones, polítiques de desenvolupament local i foment de l'ocupació i optimització dels recursos públics municipals.
En aquest sentit, va detallar l'augment de les partides destinades a l'atenció a les persones que més ho necessiten amb un increment del 38,32 % en el que va de mandat (més de 750.000 euros). La primera edil va afegir que Santa Perpètua s'ha situat com uns dels municipis de referència en polítiques actives d’ocupació a Catalunya, amb uns resultats que estan per sobre de la mitja comarcal i provincial i que s'ha optimitzat els recursos públics municipals reduint en més del 19% la despesa en deute.

“Aquest resultats són un clar exponent d’una política pressupostària d’esquerres, de progrés i de bon govern que ens ha permès complir amb suficiència amb els objectius prioritaris de govern i, al mateix temps, realitzar un Pla plurianual d’inversions que quan finalitzi el mandat haurà superat els 14.000.000 euros dels quals més del 42% són subvencions d’administracions o aportacions externes”, va manifestar l'alcaldessa. Entre les actuacions del Pla d'Inversions 2016-2019, Isabel Garcia va destacar la rehabilitació dels blocs 86-87, les rehabilitacions de l'Escola de Música i del Vapor, la coberta de la pista poliesportiva de l'avinguda de Girona, que s'iniciarà el 7 de gener, les obres de millora en les instal·lacions esportives, el nou centre de Serveis Socials, la propera rehabilitació del Celler i altres espais patrimonials de la Granja Soldevila; la construcció del passeig de l'avinguda de Girona, les obres de la plaça del Mercat, el desenvolupament de programes d'eficiència energètica, la fase 3 de millora de l'accessibilitat, instal·lacions i serveis a la Florida, les actuacions de millora als parcs infantils i el procés participatiu en inversions.