Vés al contingut (premeu Retorn)

5.2. PROGRAMA D'ESTALVI ENERGÈTIC A NIVELL DOMÈSTIC I COMERÇOS

Fase:  2 (2006-2014) 1a pròrroga dos anys (2012) / 2a pròrroga dos anys (2014)
Pressupost: 62.000 € 
Estat de l'actuació: En execució

Projecte

Projecte 5.2.1. Programa d'estalvi i eficiència energètica a nivell domèstic i comercial 2007

Les activitats que es van dur a terme durant la campanya de 2007 van ser les següents: 

Equip d'Ecoinformadores. Format per quatre persones, tres veïnes del barri i una exresident de Can Folguera. L'objectiu de les ecoinformadores, una vegada formades en el curs, va ser la comunicació i sensibilització a tot el veïnat de la pròpia comunitat dels coneixements adquirits. Les ecoinformadores van visitar 424 habitatges porta a porta. Durant les visites, a més lliuraven als habitatges una fitxa de sensibilització amb consells i bones pràctiques,  una bombeta de baix consum, un economitzador airejador per a aixetes (mides universals, 2 models, rosca mascle i rosca femella). 

En el marc de la campanya també es va crear l'Ecopunt al Centre Cívic Can Folguera, amb atenció personal i telefònica. 

També es va editar un fullet desplegable, amb una cara en català i l’altra en castellà, en forma de fitxa de sensibilització que es va distribuir entre el veïnat tant a les visites domiciliàries com a l’Ecopunt.

Altres activitats que es van organitzar en el marc d'aquesta campanya van ser una hora del cafè i una xerrada amb l'Escola d'adults.

Projecte 5.2.2. Programa d'estalvi i eficiència energètica a nivell domèstic i comercial 2008

Els àmbits d’actuació de la campanya són els habitatges i comerços del barri Can Folguera. La campanya té 2 públics destinataris de les actuacions: el veïnat (veïns i veïnes d'uns 700 habitatges del barri; col·lectiu de dones; població de nouvinguts; i població jove) i els comerciants (responsables d’uns 50 comerços del barri). Es considera que la població del barri necessita un impuls des del punt de vista del coneixement i adquisició de valors ambientals-saludables i des del punt de vista de cercar, instal·lar i mantenir mesures d'estalvi ecològic-econòmic tant en l'àmbit domèstic com comercial.
L'Ajuntament va seleccionar els ecoinformadors, persones del barri, interessades d’actuar de transmissors d’experiència i se'ls va formar en els següents aspectes: comunicació, residus, aigua, energia. Els set ecoinformadors van fer visita domiciliària a 581 llars de 105 comunitats de veïns i veïnes; van distribuir 445 mecanismes d’estalvi d’aigua per a aixetes i 332 bombetes de baix consum; van fer auditories ambientals a 45 establiments comercials; i van oferir  informació específica a sis ferreteries.
La campanya també va preveure el manteniment de l'ECOPUNT, situat al Centre Cívic Can Folguera, amb una persona responsable de la coordinació de tallers i informació que va informar i coordinar els tallers relacionats amb el programa.

Projecte 5.2.3. Programa d'estalvi i eficiència energètica a nivell domèstic i comercial 2009

La campanya de l’any 2009 es va centrar en quatre activitats:
1.    Curs sobre estalvi i eficiència ambiental a les llars
2.    Visites domiciliàries informatives
3.    Sortides escolars a instal·lacions ambientals de tractament de residus
4.    Adquisició de cubells per a la recollida domiciliària de matèria orgànica

Algunes de les dades més significatives de la campanya van ser:
- Curs de formació específica amb sis assistents
- Visites domiciliàries a 162 llars
- Distribució de 69 mecanismes d’estalvi d’aigua per a aixetes i 90 bombetes de baix consum
- 4 sortides escolars a instal·lacions de tractament de residus amb els centres educatius de Can Folguera
- Adquisició de 400 cubells de 7 litres per a recollida selectiva de matèria orgànica i lliurament de 100 cubells a les llars