Vés al contingut (premeu Retorn)

La bassa

INFORMACIÓ GENERAL


Dimensions

    • La Bassa ocupa un total de 11.500 m2 com dos camps de futbol.
    • La seva capacitat és de 15.235 m3, dels quals 12.460 m3 són d'aigua, resta de graves i vegetació submergida.
    • La profunditat màxima és de 1,65 m.

La Bassa, element al centre del parc, definida com a ornamental urbana i naturalitzada és un espai aquàtic de gran biodiversitat. És una obra de bioenginyeria.

La Bassa és un element d'aigua que enriqueix el paisatge i esdevé el focus d'atracció per a les activitats, el passeig i l'estada dels veïns i visitants, de manera harmònica i integrada en l'entorn. La massa d'aigua varia de color com a resultat de la reflexió del color del cel i per tant la podem veure des d'un blau transparent a un blau intens i un blau verd en temps plujós, a part dels efectes mirall, de dia i nit, que donen un aire d'irrealitat. La superfície tranquil•la i reposada pot convertir-se en arrissada per l'efecte del vent. És un nou centre de sensacions, imatges i sons i de foscor per gaudir de la llum el més natural possible que donen la lluna i els estels. La Bassa ha estat orientada per aconseguir que els efectes del vent actuïn favorablement per la recirculació de l'aigua.

La Bassa impermeabilitzada actua d'em-magatzematge de l'aigua per al reg de la vegetació del parc. El consum d'aigua s'anirà reduint en funció del creixement dels arbres, els arbustos i els prats.

L'aigua en moviment dels sortidors oxigenarà la massa d'aigua, imprescindible per al bon funcionament del biofiltre.

Amplia la informació: Bioenginyeria

LES ACTIVITATS LÚDIQUES ASSOCIADES A LA BASSA


La zona disponible per a activitats nàutiques és de 7.600 m2.

L'espai reservat per als vaixells infantils entre el pantalà i la vora és de 500 m2.

La zona central de la bassa es destina a les activitats esportives i de lleure de cable-wakeboard, que usa les instal•lacions del cable esquí central de la bassa. També s'hi faran esdeveniments vinculats al modelisme i als esports d'aigua,competicions i demostracions nàutiques, entre elles la vela de petit format.

La Bassa disposa d'un pantalà i diverses passeres que ens permeten acostar-nos a l'aigua. Són estructures metàl•liques amb una superfície de fusta tractada i preparada per estar en contacte amb l'aigua.
El pantalà disposa d'unes passeres d'entrada i sortida. Suporta els sortidors d'aigua que amb la il•luminació nocturna embelliran el paisatge.

El pantalà té un aforament màxim de 25 persones, i en les passeres es recomana un màxim de 6 persones. Les passeres són els punts per on entren els vaixells i altres elements de demostració nàutica.

Al voltant de la bassa hi ha un circuit per a córrer o passejar de 400 m de corda interior i 465 m de corda exterior, està senyalitzat a la nit per balises.

La pista de cros és un circuit per on circula l'itinerari a peu i la ruta saludable de la ciutat.

ELS PRATS


Al voltant de la bassa s'han plantat diferents tipus de prats que tindran diferent tipus de coloració d'acord amb les estacions de l'any. No pel fet que estiguin grocs, estan secs. Les combinacions de prat s'han seleccionat expressament per tal que contrastin en les diferents èpoques de l'any. Els de les baixades estaran grocs quan estiguin verds els centrals i a l'inrevés.

Els espais verds de prats s'han de mantenir molt nets per a les activitats lúdiques dels nens i per això no es permet el pas d'animals domèstics.

Amplia la informació: Prats i gespa

RUTA SALUDABLE


És un Itinerari urbà d'una longitud de 3.000 metres que es realitza caminant a una intensitat moderada (mentre camines has de poder parlar sense dificultat, si no baixa el ritme del pas).

Està dirigida a persones sedentàries i poc actives i pretén facilitar la incorporació de l'activitat física en la vida diària i potenciar un estil de vida actiu. Amb això, s'aconsegueix augmentar el nivell de salut física i mental.

EL CICLE DE L'AIGUA


L'aigua de la bassa prové del freàtic, és aigua subterrània de la cubeta de la Llagosta que s'extreu per bombament a través d'un pou municipal de captació ubicat a la zona de Mogoda.

L'aigua circula per un sistema de canonades, entra a la bassa pel sud i es distribueix a la part profunda de la massa d'aigua. El biofiltre que actua de depuració de l'aigua es troba adherit a la superfície de les graves i a les arrels de les plantes.

Ja dins de la bassa l'aigua flueix de manera natural de sud a nord, seguint l'impuls natural del vent dominant al parc: el garbí, que habitualment bufa cada tarda al parc.

Per a ajudar a aquest flux de l'aigua hi ha un equip de tres bombes d'impulsió submergides que permeten fer recircular l'aigua, captant-la al nord i expulsant-la al sud, sota les graves.

La font ornamental ubicada sobre el pantalà flotant, a més de ser decorativa, també fa una funció d'oxigenació de l'aigua i permet dinamitzar i barrejar els diferents estrats d'aigua de la bassa.

L'aigua s'utilitza per a regar la vegetació del parc i és bombejada a l'exterior de la bassa després passa per una central de tractament i distribució.

L'aqüífer del qual s'ha extret l'aigua torna a reomplir-se per l'acció de l'escorrentia del sòl. El parc disposa de punts de drenatge que actuen de recàrrega. El consum d'aigua del parc és sostenible des del punt de vista de la utilització d'aigua no potabilitzada i per la implantació d'un sistema de telegestió que racionalitza i estalvia aigua de reg.

El biofiltre de la bassa és un espai de coloracions, floracions i textures molt variables al llarg de l'any i permet allotjar un biofilm format per microorganismes que s'adhereixen al fons de la bassa, a les graves i viu amb simbiosi amb les arrels de les plantes. La seva funció és la depuració de les aigües.

Amplia la informació: Biofiltre
Amplia la informació: Vegetació Biofiltre

LA QUALITAT DE L'AIGUA


Aquest petit estany naturalitzat es comporta com un veritable ecosistema i per tant per a garantir el seu funcionament i equilibri natural és necessari evitar les pertorbacions que puguin arribar.

Les activitats lúdiques que no contaminin l'agua són perfectament compatibles amb el sistema.

L'aigua és el factor més important en l'ecosistema, però també el més vulnerable.

Sota cap mena de motiu no s'han de fer abocaments de cap tipus, ni abandonar-hi animals o plantes.

Periòdicament es fa una anàlisi de l'estat tròfic, nutrients, fitoplàncton i paràmetres fisicoquímics de l'aigua de la Bassa.

Al voltant del parc hi ha tres piezòmetres, punts on s'analitzarà la quantitat i qualitat de l'aigua de l'aqüífer.

LA FAUNA ASSOCIADA A LA BASSA


La Bassa acull, de manera natural, un seguit d'espècies animals que són atretes perquè necessiten un hàbitat per viure o com a zona d'estada, tal com les aus migratòries o hivernants.

És fauna salvatge natural i, a més, protegida per la legislació, per la qual cosa no podem tocar-los ni destorbar-los, i no els hem de donar menjar de cap mena.

És imprescindible que tots els estats de la cadena tròfica d'alimentació estiguin ocupats pels animalons representatius, ja que ocupen l'espai de subsistència del nivell d'alimentació superior, és a dir, és necessari que existeixin larves d'insectes perquè hi puguin haver orenetes.

Amplia la informació: Fauna bassa