Vés al contingut (premeu Retorn)

Rendiment de comptes

per prova darrera modificació 18/03/2019 13:41

COMPTES ECONÒMICS


Dins aquest apartat podeu trobar informació relativa al pressupost municipal i estat d'execució de l'Ajuntament així com comptes i auditories, i el Patrimoni de l'Ajuntament.

pressupost.gif Pressupost

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses previstes per l'any, detallada segons les fonts de finançament (impostos, tasses i altres ingressos) i la funcionalitat de les despeses (d'educació, esports, urbanisme, etc). El pressupost, en definitiva, ens concreta l’origen i el destí dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació dels ciutadans.

El pressupost està regulat per la Llei d'Hisendes Locals i s'organitza en capítuls i aplicacions pressupostàries. 

En els següents links trobareu el pressupost general de l'Ajuntament corresponent a l'actual exercici i a l'anterior.

 

ACCÉS AL PRESSUPOST 2019

ACCÉS AL PRESSUPOST 2018

ACCÉS AL PRESSUPOST 2017

ACCÉS AL PRESSUPOST 2016

estat_execucio.gif Estat d'execució

En la següent secció es facilita documentació d’execució d’ingressos i despeses del pressupost de l’Ajuntament per períodes anuals, així permet fer un anàlisi de l’estat de realització respecte a allò que s’havia previst inicialment comparant amb les quantitats de l’exercici anterior en el mateix període.

ACCÉS A L'ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS I DESPESES A DATA 31/12/2015

 

comptes_auditories.gifComptes i auditories

A continuació trobem l'informe sobre l'aplicació de procediments acordats de revisió i verificació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2010, del balanç de situació tancat a 31 de desembre de 2010 i del compte del resultat econòmic i patrimonial de l'exercici 2010. Podeu veure també, al segon enllaç, les conclusions executives de l'informe.

ACCÉS A L'INFORME D'AUDITORIA

ACCÉS A LES CONCLUSIONS DE L'AUDITORIA

 patrimoni.gif Patrimoni

A continuació podreu consultar els béns dels quals disposa l'Ajuntament. Dins el llistat els trobem en la següent agrupació:

  • Parcs i jardins
  • Places i vials urbans
  • Immobles públics
  • Drets reals
  • Mobles històrics-artístics
  • Immobles patrimonials
  • Mobles
  • Crèdits i drets
  • Revertibles
  • Patrimoni municipals del sòl

 

ACCÉS AL PLÀNOL: INVENTARI FINQUES DE BÉNS IMMOBLES

ACCÉS AL PLÀNOL: TITULARITAT VIALS

ACCÉS AL LLISTAT DE PATRIMONI IMMOBILIARI DE L'AJUNTAMENT A 31/12/2015

COMPTES PLANS I PROGRAMES


El Pla de mandat i els plans sectorials estan ubicats dintre aquest apartat.

 pla_mandat.gif Pla 

 de mandat

ACCÉS AL DOCUMENT DEL PLA DE MANDAT 2015-2019

ACCÉS AL DOCUMENT DEL PLA DE MANDAT 2011-2015