Vés al contingut (premeu Retorn)

CONSULTA PÚBLICA PER A LA REVISIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’EXERCICI 2018

per Ana Ruiz darrera modificació 09/10/2017 09:56

L’Ajuntament, inicia el procediment per a la revisió, modificació o nova imposició de les ordenances fiscals reguladores d’impostos i taxen que han de regir l’any 2018.

Una de les novetats introduïdes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, concretament al seu article 133, regula la participació ciutadana en l’elaboració de reglaments i normativa de caràcter municipal. Aquest article, estableix que, amb caràcter previ a l’elaboració d’una norma o disposició de caràcter general, s’ha de realitzar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració per tal de poder recollir l’opinió, aportacions o suggeriments de la  ciutadania, associacions i organitzacions potencialment afectats per la futura norma.

Juntament amb la publicació de l’Edicte municipal al tauler electrònic municipal aquest Ajuntament obre un termini de consulta pública fins el dia 2 d’octubre de 2017, durant el qual es podran presentar aportacions o suggeriments referits a les Ordenances Fiscals que regulen impostos i taxes per a l’exercici 2018.

Aquestes aportacions o suggeriments, s’han de presentar mitjançant el formulari habilitat a l’efecte al portal web municipal.

L’objectiu és facilitar a tothom que pugui ser afectat la participació en el procés d’elaboració, revisió i posterior modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018.

Aquest tràmit, no exclou que, posteriorment, en el moment de l’aprovació provisional per part del Ple de la Corporació de les Ordenances Fiscals, s’obri un període d’exposició pública obrint un termini legal de 30 dies hàbils per a la presentació d’al·legacions, si es considera avinent.

Totes aquestes aportacions es tindran en consideració i han de servir per enriquir i millorar el procés d’elaboració de les ordenances fiscals, tot i que no tenen caràcter vinculant.

La ciutadania, associacions i organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes relatius a les Ordenances Fiscals que han de regir l’any 2018, fins el dia 2 d’octubre d’enguany, mitjançant el següent formulari. (Període finalitzat)

 

 

Arxius d'interès


Memòria

Ordenances fiscals 2017