Vés al contingut (premeu Retorn)

Processos selectius

per Ana Ruiz darrera modificació 15/04/2019 14:49

 

Procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure de 2 Oficials de segona de Manteniment, grup AP, per al Servei d'Esports Municipal, caràcter laboral temporal, a jornada completa, per reforç temporada estiu i formació borsa. Expedient PS: 2019/888M

Anunci Decret aprovació bases i convocatòria

 

Procés selectiu per a la formació de les borses de treball a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per a contractacions/nomenaments temporals en les categories d'Auxiliar Administratiu/iva i Conserge. Expedient PS: 2019/889Y

Anunci Decret aprovació bases i convocatòria

 

Procés selectiu per a la formació de la borsa de treball per a contractacions laborals de caràcter temporal en la categoria de tècnic/a mitjà/ana, Treballador/a Social, grup de classificació A2, adscrit/a al Servei de Benestar Social i Atenció a les Persones. Expedient PS: 2019/651K

Anunci Decret aprovació bases i convocatòria
Publicació BOP convocatòria

(TANCAT) Anunci sobre la necessitat de contractar de manera urgent un/a tècnic/a mig per al projecte "Treball als Barris 2018"

Anunci necessitat de contractar, de manera urgent, un/a tècnic/a mig per al projecte "Treball als Barris 2018" publicat a l'E-Tauler el 30/11/2018

Anunci resultat proves: necessitat de contractar de manera urgent un/a tècnic/a mig projecte "Treball als Barris" 2018 publicat a l'E-Tauler el 20/12/2018

 

(TANCAT) Anuni sobre la necessitat urgent de contractació d'un/a tècnic/a AODL de Suport a la Industria 4.0, per al programa d'Agents  d'ocupació i Desenvolupament Local

Anunci sobre la necessitat urgent de contractació d'un/a tècnic/a AODL de Suport a la Industria 4.0, per al programa d'Agents  d'ocupació i Desenvolupament Loca publicat a l'E-Tauler el 29/11/2018
Anunci resultat proves sobre la necessitat urgent de contractació d'un/a tècnic/a AODL de Suport a la Industria 4.0. publicat a l'E-Tauler el 20/12/2018

 

(TANCAT) Procés selectiu de 2 Tècnics/ques titulats grau mig A2, per cobrir dues places a la plantilla orgànica de personal laboral de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, pel lloc de treball de Tècnic/a d'Empresa (1 vacant especialitat Assessorament Empreses i una vacant especialitat Anàlisi dades socioeconòmiques), en règim laboral interí, adscrites al Servei de Desenvolupament Local. Expedient PS 2018/1420R

Anunci Decret aprovació de bases i convocatòria
Publicació BOP convocatòria
Anunci Decret aprovació relació definitiva d'admesos i exclosos, tribunal, lloc i hora de les proves
Anunci resultat proves selectives

(TANCAT) Procés selectiu d'un/a Tècnic/a A2, per al Projecte Centre local de serveis a les empreses CLSE, adscrit al Servei de Desenvolupament Local. Expedient PS 2018/954Z

Anunci Decret aprovació de bases i convocatòria publicat a l'E-Tauler el 06/08/2018
Publicació BOP convocatòria
Anunci Decret aprovació relació provisional d'admesos i exclosos publicat a l'E-Tauler el 23/10/2018
Anunci Decret aprovació relació definitiva d'admesos i exclosos, tribunal, lloc i hora de les prove publicat a l'E-Tauler el 27/11/2018
Anunci resultat proves selectives publicat a l'E-Tauler el 19/12/2018

  

(TANCAT) Procés selectiu 1 Tècnic/a A2 d'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL, per al Projecte Logis Ocupació 2018-20, Cap a la Logística 4.0, adscrit/a al Servei de Desenvolupament Local.  Expedient PS 2018/899M

Anunci Decret aprovació bases i convocatòria publicat a l'E-Tauler el 26/07/2018 

Publicació BOP convocatòria

Anunci Decret aprovació relació definitiva d'admesos i exclosos, tribunal, lloc i hora de les proves publicat a l'E-Tauler el 26/09/2018

Anunci resultat proves selectives publicat a l'E-Tauler el 25/10/2018

(TANCAT) Procés selectiu 1 Tècnic/a A2  DOCENT  de Logística per al Projecte Logis Ocupació 2018-20 Cap a la Logística 4.0, adscrit/a al Servei de Desenvolupament Local. Expedient PS 2018/898G

Anunci Decret aprovació de bases i convocatòria publicat a l'E-Tauler el 26/07/2018

Publicació BOP convocatòria

Anunci decret aprovació relació provisional d'admesos i excloso publicat a l'E-Tauler el 10/10/2018

Anunci decret aprovació relació definitiva d'admesos i exclosos publicat a l'E-Tauler el 12/11/2018

  

(TANCAT) Procés selectiu 1 Tècnic/a A2 de suport a l'Observatori de la Riera de Caldes, adscrit al Servei de Desenvolupament Local. Expedient PS 2018/875G

Anunci Decret aprovació de bases i convocatòria publicat a l'E-Tauler el 24/07/2018

Publicació BOP convocatòria
Anunci Decret aprovació relació definitiva admesos i exclosos, data, lloc, hora i tribunal de les prove publicat a l'E-Tauler el 20/09/2018
Anunci Resultat Prova teòrica-pràctic publicat a l'E-Tauler el 02/10/2018

  

(TANCAT) Procés selectiu 2 Tècnics/ques A2 d'Orientació i Inserció Laboral per al Projecte DOT i NETCLUB  del Catàleg de la Diputació de Barcelona 2018, adscrits/es al Servei de Desenvolupament Local. Expedient PS 2018/821L

Anunci Decret aprovació de bases i convocatòria proce publicat a l'E-Tauler el 18/07/2018 
Publicació BOP convocatòria
Anunci Decret aprovació relació definitiva admesos i exclosos, data, lloc, hora i tribunal de les proves publicat a l'E-Tauler el 25/09/2018
Anunci resultat proves selective publicat a l'E-Tauler el 09/10/2018

 

(TANCAT) Procés selectiu 3 Agents Policia Local per concurs oposició lliure de tres places d'agent policia local, funcionari/a carrera

Bases
Anunci publicació DOGC

Anunci publicació BOP

Anunci relació de persones aspirants admeses i excloses

Anunci modificació d'anunci de persones aspirants admeses i excloses

Anunci Decret aprovació relació definitiva admesos i exclosos, data, lloc, hora i tribunal de les proves

Anunci resultat prova cultura general i teòrica, comunicació data, lloc i hora proves físiques.

Anunci resultat proves físiques, comunicación data, lloc i hora prova psicotécnica i entrevistes

Anunci convocatòria entrevistes psicotècniques, data, lloc i hora

Anunci resultat prova psicotècnica, convocatòria reconeixement mèdic i entrevista personal

Anunci resultat procés selectiu 3 agents de la policía local de Santa Perpètua de Mogoda

 

(TANCAT) Procés selectiu d'oficial 2a. Paleta i d'oficial 2a. Jardiner, i de borsa d'oficial 2a. Electricista per a contractacions laborals a temps parcial i de relleu

Bases i convocatòria publicada a l'E-Tauler el 10/04/2018 
Anunci modificació president tribunal publicat a l'E-Tauler el 04/07/2018
Anunci aprovació relació provisional d'admesos i exclosos publicat a l'E-Tauler el 17/07/2018

Anunci anul·lació parcial de bases i convocatòria proces selectiu publicat a l'E-Tauler el 27/07/2018

Anunci Decret aprovació relació definitiva admesos i exclosos, data, lloc, hora i tribunal de les proves publicada a l'E-Tauler el 30/07/2018 

Anunci resultat prova teòrica Jardineria Paleteria. Informació continuació proves publicat a l'E-Tauler el 17/09/2018

Anunci resultat fase oposició - proves teòrica  i pràctica - Jardineria i Paleteria. Informació prova nivell català publicada a l'E-Tauler el 24/09/2018.

Anunci resultat de les proves - Jardineria i Paleteria publicat a l'E-Tauler el 3/10/2018